Trang chủ Cá thiên thần

Cá thiên thần

Pterophyllum scalare là một loài cá thuộc họ Cá hoàng đế. Đây là loài cá được nuôi làm cảnh phổ biến. Trong tự nhiên nó được phân bố trong lưu vực sông Amazon Peru Brazil và Colombia, đặc biệt là ở các con sông Ucayali Solimões và Amazon, sông Amapá ở Brazil, Oyapoque Guiana thuộc Pháp và sông Essequibo Guyana. Wikipedia

Không có bài viết để hiển thị

Bài mới