Kích thước bể cá cảnh

Kích thước bể cá cảnh thông thường là phụ thuộc vào người đặt làm bể nhưng trên thực tế kích thước sẵn có thường là các bể cá cảnh có kèm tủ với các kích thước phong thủy