Bài viết chia sẻ chút kinh nghiệm nuôi 7 màu được nhiều người quan...

Hầu hết hiện nay các bạn tại VN sử dụng vật liệu chính là thau,nồi,niêu,xoong chảo,hũ keo,hồ nhỏ để nuôi.7 màu là 1 loài...